Intake

Het is belangrijk dat u alles van uw gebitsstatus afweet. Met de juiste kennis en evt. behandeling kunnen we dit vervolgens op peil brengen. Tijdens de intake brengen wij de huidige mondstatus, klachten maar ook uw wensen, in kaart. Tevens zullen we het over uw verwachtingen hebben om vanaf het begin gepaste zorg te kunnen leveren. Zonodig worden behandelafspraken ingepland om de gebitsproblematiek en functies te herstellen.

BENT U GESPANNNEN OF ANGSTIG? U bent niet de enige. Ongeveer 80% van de de Nederlandse bevolking is weleens gespannen bij de tandarts. Het is dan vooral belangrijk dat u dit bespreekt met de tandarts. Met de juiste behandelmethode is ook bij u een gezonde mond te realiseren.