Scroll Top

Implantaat

Implantaat

Als er een tand of een kies mist, dan kunnen we dit op verschillende manieren weer opvullen. Een implantaat is een kunstwortel in de vorm van een kleine schroef, waar niet alleen een kroon op kan worden gezet maar soms ook een klikprothese. Eerst wordt het tandvlees en kaakbot goed beoordeeld. Als dit goed is, wordt het implantaat aangebracht. Dit kan door de tandarts, de implantoloog of de kaakchirurg worden gedaan. Als het tandvlees en het kaakbot goed is genezen wordt er een kroon of de prothese vervaardigd en vastgezet.

Een implantaat zetten bron: KNMT