Scroll Top

Trekken van tand of kies

Trekken van tand of kies

Verstandskiezen kunnen problemen geven als ze niet goed in de kaak liggen of slecht schoon worden gehouden. Het is dan verstandig deze te trekken voordat het ontstoken raakt. Als een tand of een kies niet meer te behouden is, kan meer schade worden voorkomen door deze te trekken. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Alvorens dit te doen wordt eerst een foto genomen om te kijken of de kies niet te dicht bij een zenuw of de bijholte zit.

Beugel en orthodontie

Als de tanden en kiezen niet mooi recht staan of als er te weinig ruimte is, kan er op verzoek van een orthodontist (beugeltandarts) ruimte worden gemaakt een kies te trekken. Behalve dat de andere tanden mooi recht worden gezet, is het gebit dan ook beter schoon te houden.