Coronavirus

Update

In de media verscheen vandaag het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een tandartspraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed.

In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en totdien de niet-essentiële mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld zodat patiënten niet onnodig lang van mondzorg verstoken zijn gebleven.

Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten zoals deze in een aantal Nederlandse media zijn verschenen gaan hieraan voorbij. In feite doet de WHO een oproep aan de rest van de wereld om de Nederlandse aanpak over te nemen.

Namens KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT.

WIJ ZIJN WEER OPEN

Sinds maandag 16 maart zijn wij als gevolg van de coronacrisis noodgedwongen gestopt met leveren van tandheelkundige zorg. Dit komt de mondgezondheid helaas niet ten goede. Gelukkig hebben de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT manieren gevonden om de tandheelkundige zorg weer op te pakken. Zo kunnen ook wij, zoals de andere zorgverleners, onze verantwoordelijkheid nemen en met een aantal maatregelen veilig zorg gaan verlenen.

Dit betekent in het kort dat wij bij alle personen een risicoschatting zullen maken. Dit doen we door middel van een aantal korte vragen. Op deze manier kunnen we niet alleen gepast zorg verlenen, maar verkleinen we ook de kans op besmettingen met de COVID-19. U kunt dan ook gerust bellen voor overleg en eventueel een nieuwe afspraak.

Aangepast zorg

Personen zonder COVID-19 klachten die de praktijk mogen bezoeken zullen bij de ingang de handen goed moeten desinfecteren. Ook zullen we alle personen met een antiviraal spoeling laten spoelen. Verder zal de werkwijze van de tandarts mogelijk anders zijn, mocht u daar vragen over hebben dan kunt u dit uiteraard tijdens de behandeling stellen. Anders dan voorheen mag alleen de persoon die de behandeling ondergaat in de behandelkamer aanwezig zijn.

Personen zonder COVID-19 klachten maar met mogelijk verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19 zullen we in overleg vooral spoedzorg verlenen.

Mensen met COIVD-19 klachten zullen wij veder verwijzen naar hiervoor ingerichte centrum in het UMCG.

Onder spoed wordt verstaan:

  • Trauma
  • Nabloeding na een behandeling
  • Acute, heftige pijn
  • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen

Doet bovenstaande zich voor, dan kunt u ons tijdens de werktijden bereiken op
050-5415396 of 06-12141036.

Onze werktijden zijn:
Maandag tot en met donderdag:  08:00/17:00
Vrijdag:                                             08:00/12:00

Buiten de werktijden om, op feestdagen en in het weekend kunt u de dienstdoende tandarts bellen op telefoonnummer: 050-5350370.